نحوه استفاده از چسب های ۱۲۳

 

به منظور استفاده بهتر از این نوع چسب ها به نکات زیر توجه نمایید .

ایتدا سطح مورد نظر را کاملا تمیز نمایید و مطمئن شوید این سطح از هرگونه آلودگی و گرد و غباری عاری می باشد.

۲-سپس سطح مورد نظر را اسپری نمایید.

۳-چسب ۱۲۳ را به مقدار مورد نظر روی سطح استفاده نمایید.

۴-در مورد میزان استفاده از چسب اطلاعات کافی را کسب کنید،زیرا هر نوع چسب غلظت و توان متفاوتی دارد و به منظور کارکرد بهتر باید از کیفیت آن اطلاعات کسب کرد.همچنین هر کدام از این نوع چسب ها عموما برای کارکرد خاصی تولید شده اند، پس بهتر است در مورد مصارف آن تحقیق کرد.

۵-پس از استفاده از چسب دو سطح مورد نظر را در حدود ۲۰ ثانیه رو هم نگه دارید تا چسب کاملا خشک شود.همچینین بهتر است بعد از استفاده از اسپری چند ثانیه به منظور تبخیر آن صبر کنید.

۶-هنگام استفاده از اسپری مراقب چشمانتان باشید . در صورت تماس فورا چسمانتان را اب کافی شستشو دهید.

۷-اسپری همراه چسب ۱۳ شامل مواد شیمیایی و زیان باری برای بند انسان است. همچنین به دلیل خظر اشتعال از کشیدن سیگار هنگام استفاده از اسپری خودداری کنید.

 

پیشنهاد میشه از مطالب زیر دیدن کنید


 

مطالب ویژه